Integreerimine

IB Foori tegevus seisneb paljuski erinevate süsteemide integreerimises selleks, et panna need süsteemid koos täitma tervikule püstitatud lõppeesmärke. Peale füüsilise paigaldamise ja ühendamise tähendab see enamasti ka nende süsteemide sidumist selleks koostatava tarkvaraga ja sobiliku kasutajaliidese väljatöötamist.

    Tüüpilised näited erinevate süsteemide integreerimisest:

  • ristmike adaptiivsed foorisüsteemid (foorid, liiklusandurid)
  • piiripunktide liiklusinfo süsteemid (tõkkepuud, kaamerad, muutuvad märgid, foorid)
  • liiklussündmuste tuvastamise ja reageerimise süsteemid (AID kaamerad, muutuvad märgid, foorid jne)

 

Integreerimine