Tegevusload

IB Fooril on olemas oma tegevuseks vajalikud registreeringud majandustegevuse registris.

IB Foorile on Maanteeameti poolt väljastatud teehoiutööde tegevusluba liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks. Vaata tegevusluba